Tel: +31648212039 - Mail: studiomrsj@mrs-jacqueline.nl      nl nl |en gb

Disclaimer & Privacyverklaring Mrs. Jacqueline

 

Privacyverklaring Mrs. Jacqueline

Mrs Jacqueline, gevestigd te Amsterdam, is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Mrs Jacqueline verwerkt persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (indien nodig)
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Mrs Jaqcueline verwerkt
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er wordt echter niet gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 18 is. Aan de ouders wordt aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er via deze website zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via studiomrsj@mrs-jacqueline.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Mrs Jacqueline persoonsgegevens verwerkt
Mrs Jacqueline verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het kunnen uitvoeren van de dienstverlening van Mrs Jacqueline;
- Mrs Jacqueline analyseert het websitebezoek.

Hoe lang Mrs Jacqueline persoonsgegevens bewaart
Mrs Jacqueline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mrs Jacqueline verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mrs Jacqueline en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar studiomrsj@mrs-jacqueline.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt verzocht om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er zal zo snel mogelijk gereageerd worden op uw verzoek, maar binnen vier weken. Mrs Jacqueline wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Mrs Jacqueline persoonsgegevens beveiligt
Mrs Jacqueline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met studiomrsj@mrs-jacqueline.nl.

 Disclaimer 

Ben je nog geen 18 jaar dan mag je hier niet verder en verzoek ik je dringend om mijn site te verlaten.  

C teken auteursrechtNiets van deze website mag worden gebruikt zonder mijn schriftelijke toestemming.

Mrs. Jacqueline