Ogen blikken (Eyes freezing the moment),

(English version below the Dutch).


De deur gaat open. De stad verdwijnt. Ogen blikken.

De ontmoeting onthult een glimp van wat er komen gaat.
Een machtig spel van macht en onmacht.
Een erotiserend spel van pijn en genot, van bezit en overgave. Ogen blikken.

Langzaam heel langzaam behoor ik haar volledig toe.
Als speelgoed van een speelgraag kind. Ogen blikken.

Over grenzen, zonder echt over de grens te gaan.
Laat zij mij kronkelen van pijn.
Laat zij mij trillen van genot.
Ogen blikken, zoeken elkaar, tot het punt waarop ik verdwijnt en wij ontstaat.

Ogenblikken met Mrs. Jacqueline, mijn Meesteres.

Van Nachtwacht voor jou.Eyes freezing the moment,

The door opens. The city disappears. Eyes freezing the moment.

The greeting reveals a glimpse of what’s coming.
A mighty game of power and powerlessness.
An erotic game of pain and pleasure, of possession and surrender. Eyes freezing the moment.

Slowly, very slowly I belong to her completely.
Like a toy of a playful child. Eyes freezing the moment.

Across borders, without really crossing the border.
She let me wriggle in pain.
She let me tremble of pleasure.
Eyes freezing the moment, seeking each other, to the point where I disappears and We arises.

Eyes freezing in moments for my mistress Mrs. Jacqueline.

From Nachtwacht for Mrs. Jacqueline