Fotoalbums   
                             
 

 

De foto's in mijn albums hier en op (w)elke andere plek op mijn website, zijn genomen en geplaatst met toestemming van de perso(o)n(en) die er op staan. Het eigendoms recht ligt bij mij.

De andere albums staat bij vermeld waar ze vandaan komen, hoe ze zijn ontstaan.

Wil jij graag een fotoserie met mij, of sessiefoto's bespreek het. Mail     

 

 

Foto ins en outs;

Ik vind het extra leuk om foto’s te maken tijdens een sessie en inmiddels durf ik te zeggen dat ik als model het best goed doe.

In mijn studio draait alles om privacy, natuurlijk geldt dat dus ook voor foto’s.

· Jij bent degene die beslist of ik ze wel/niet mag gebruiken en of jijzelf wel/niet herkenbaar voor anderen wilt zijn. En tekent vooraf daarvoor.
· Door mij gebruikte foto’s worden puur geplaatst (ik bewerk geen foto’s omdat ik een groot voorstander ben van puur/echt). Hierdoor is de uiteindelijke selectie die overblijft klein. Gelijktijdig juist mooier.
· De fotograaf waarmee ik werk is iemand die absoluut affiniteit heeft met de SM en zich daarbinnen thuis voelt. Is geen professionele. Voor mij staat voorop dat ik op een prettige manier met iemand kan samenwerken die mij aanvoelt. Waarmee ik sein kan spreken, belangrijker dan Iemand die puur gaat voor exquise foto’s bewerkt met veel kunde.
· Bovendien vind ik ook bij dit dat het bereikbaar moet zijn voor jouw en niet wat daardoor je fotosessie alsnog onbereikbaar duur maakt.
· Mag ik foto’s niet gebruiken zijn ze alleen voor jouw om mee te nemen. Je krijgt eigenlijk alle foto’s mee die zijn gemaakt. Alleen de echt mislukte zijn eruit gevist. Dit doe ik bewust omdat ik vind dat jij recht hebt op jouw materiaal en misschien wel heel andere keuzes maakt van wat je mooi en waardevol vind dan ik zou doen.
· Mag ik foto’s wel gebruiken worden de voor mij bruikbare (door mijzelf) geselecteerd. Alles wat ik niet gebruik wordt weggegooid/van de computer verwijderd.

 

Photos ins and outs;

Are you considering a session where we take pictures? Or doe you want a photoshoot with me in the studio? Discus it and mail.

I love take pictures during a session and I dare to say that I am a pretty good model.

It is all about privacy in my studio, offcourse this is also true for photos.


· You are the one who decides if I can use them or not or if you want to be recognisable for others. You will sign for this before the session.
· I do not edit or adjust images before placing them on the website (I do not do this because I believe in reality/pureness). The end selection will be small but better.
· The female photographer I work with has a lot of experience with SM and feels comfortable and at home during sessions. He is not a professional photographer. However I find it more important to work with someone I can relate to and who needs half a word to understand me. I prefer him over someone who wants arty and exquissit pictures.
· Even more I want the session to be comfortable and affordable for you.
· If you do not allow me to use the photos, they are yours to keep. You will get all the pictures taken and only the failed images will be deleted. I do this with the intention that you can deside what photos to keep because you might think different about beautifull and valuable than me.
· If I am allowed to keep photos I will select them myself. Everything I can't use will be thrown away and deleted. The photographer never keeps images (none!)