Bondage in black en blue,

(English version below the Dutch).

Muziek brokkelt in flarden uiteen, terwijl zij met haar handen behendig een netwerk van touw en knopen om mij heen componeert. Vanuit de stilte in mij kijk ik naar haar. Haar lange haren vallen naar beneden op de glimmende zwart lak van haar kleding. De vorm van haar sensuele blote hals, de aanraking van haar vingers en nagels op mijn huid, haar steelse blikken naar mij brengen mij in trance, terwijl steeds meer van mijn bewegingsvrijheid door haar met haar blauwe koorden in bezit wordt genomen.

Vast gesnoerd in volledige overgave, vuur en kaarsvet, blikken over en weer, alles zeggende grijze ogen, pijn, lust en liefdevolle aanrakingen wisselen elkaar ritmisch af. Alles geef ik aan haar terwijl ze mijn pijn en lust orgastisch laat exploderen. Zolang zij dat wil.
Zoemend trekt de takel aan het plafond, de koorden persen alle mogelijk weerstand uit mijn lichaam. Tintelend en zwevend ben ik overgeleverd aan haar. En ik…… voel mij door haar vrij.

Van Nachtwacht voor Mrs. Jacqueline


Bondage in black en blue,
Music falls apart into pieces, while her hands skillfully compose a network of ropes and knots around me. From the silence in me, I look at her. Her long hair falls down on to her shiny black clothes. The shape of her sensual bare neck, the touch of her fingers and nails on my skin, her furtive glances at me bringing me in trance, while more and more of my freedom of movement are taken in possession by her blue cords.

Strapped into submission, fire and candle wax, glances exchanging , all saying gray eyes, pain, lust and loving touches rhythmically alternate. I give everything to her while my pain and lust orgasmic explodes. As long as she wants to.
Buzzing pulls the winch on the ceiling, the cords squeeze all possible resistance from my body. Tingling and suspended, I surrendered to her. And I ……..through her I feel free.